SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Privacyverklaring

Privacyverklaring Dierenkliniek Steenbergen
Dierenkliniek Steenbergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dierenkliniek Steenbergen
Krommeweg 2d,
4651 RN Steenbergen
Tel: 0167-565945
www.dierenklinieksteenbergen.nl
info@dierenklinieksteenbergen.nl

U kunt ons telefonisch bereiken of via e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, geeft u toestemming om ze op te slaan en te gebruiken voor de uitvoering van onze dienstverlening. Op dat moment zijn we een behandelsovereenkomst aangegaan. Wenst u geen persoonsgegevens te geven, dan hebben we geen behandelsovereenkomst en kunnen wij geen diensten verlenen.

Dierenkliniek Steenbergen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenkliniek Steenbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om diensten te verrichten en goederen aan u af te leveren
 2. Het afhandelen van uw betalingen
 3. Verzenden van onze nieuwsbrief
 4. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 5. Het bijhouden van de verplichte registratie van afgifte van diergeneesmiddelen

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenkliniek Steenbergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wie ontvangt tevens uw gegevens?
Dierenkliniek Steenbergen laat geen gegevens verwerken door partijen in derde landen.
Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • IDEXX Animana. Dit praktijkmanagement systeem wordt gebruikt om enerzijds uw gegevens en die van uw dier(en) vast te leggen i.v.m. veterinaire dossiervorming en anderzijds om boekhoudkundige (facturatie) redenen.
 • Deltacom automatisering. Dit bedrijf monitort en bewaakt onze ICT-middelen volgens het beveiligingsprotocol NEN-ISO_IEC_27002-2013. Deltacom verwerkt uw gegevens uitsluitend volgens het protocol informatiebeveiliging NEN 7510 / 7511 ISO 27001 / 27002
 • P.A. van den Hil Holding BV (vandenhil.com). Dit bedrijf faciliteert onze voIP telefoon- en internetdiensten.

Dierenkliniek Steenbergen maakt gebruik van de diensten van de volgende bedrijven, waarbij persoonlijke gegevens van klanten, indien nodig, verstrekt worden:

 • Personal card. Dit bedrijf verzorgt het versturen van oproepkaarten voor de jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie.
 • Diercrematorium Het Hoeksche Hof
 • Dierencrematorium Roosendaal

De volgende externe laboratoria die, indien nodig, extra onderzoek uitvoert op diermateriaal dat door Dierenkliniek Steenbergen ingezonden wordt.

 • IDEXX VetMedLab
 • Gezondheidsdienst voor dieren (GD Deventer)
 • Centraal Veterinair Instituut
 • Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, vakgroep pathologie en laboratorium
 • Verwijscentra/doorsturen van uw huisdier naar specialist. Uw gegevens kunnen, enkel na mondeling overleg met u, doorgestuurd worden naar een specialist of verwijscentrum.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Dierenkliniek Steenbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en om financieel-boekhoudkundige redenen zolang als het ons goeddunkt. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen, als u aan uw financiële verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Dierenkliniek Steenbergen maakt geen gebruik van Cookies of geautomatiseerde besluitsvorming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Steenbergen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenklinieksteenbergen.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dierenkliniek Steenbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenartsenpraktijk Steenbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op via 0167-565945 of via info@dierenklinieksteenbergen.nl

 

to-topto-top